100 متری بازسازی شده
تماس
محل رودهن - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
800,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اماده و خالی است . امکان تبدیل رهن و اجاره دارد .
گزارش مشکل آگهی
100 متری بازسازی شده
محل رودهن - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
800,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اماده و خالی است . امکان تبدیل رهن و اجاره دارد .
گزارش مشکل آگهی