1000 متر زمین ویلایی مهرآباد- خورین
تماس
محل مهرآباد جنوبی - تهران
قیمت
550,000,000 تومان
قیمت هر متر
550,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1000 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین 1000 متری چهار ی در منطقه تماما ویلایی با ویو ابدی واقع در گلستان سوم دسترسی عالی فاصله تا آسفالت 50 متر در پر آب ترین منطقه خورین زیر قیمت منطقه بعلت نیاز مالی فاصله تا تهران 48 کیلومتر ...با سند اوقافی... و امکان سند تکبرگ فقط 540 میلیون 09125157624
گزارش مشکل آگهی
1000 متر زمین ویلایی مهرآباد- خورین
1000 متر زمین ویلایی مهرآباد- خورین1000 متر زمین ویلایی مهرآباد- خورین1000 متر زمین ویلایی مهرآباد- خورین
محل مهرآباد جنوبی - تهران
قیمت
550,000,000 تومان
متراژ‌
1000 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین 1000 متری چهار ی در منطقه تماما ویلایی با ویو ابدی واقع در گلستان سوم دسترسی عالی فاصله تا آسفالت 50 متر در پر آب ترین منطقه خورین زیر قیمت منطقه بعلت نیاز مالی فاصله تا تهران 48 کیلومتر ...با سند اوقافی... و امکان سند تکبرگ فقط 540 میلیون 09125157624
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه