105 متری فاز ٨ پردیس
تماس
محل پردیس - تهران
رهن
55,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
105 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آنلاین جوواد١٠٥ متری کلید نخورده کابنت کمد دیواری کاغذ دیواری پارکینگ مسقف ساختمان دارای سکنه هست قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی
105 متری فاز ٨ پردیس
105 متری فاز ٨ پردیس105 متری فاز ٨ پردیس105 متری فاز ٨ پردیس105 متری فاز ٨ پردیس
محل پردیس - تهران
رهن
55,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
105 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آنلاین جوواد١٠٥ متری کلید نخورده کابنت کمد دیواری کاغذ دیواری پارکینگ مسقف ساختمان دارای سکنه هست قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه