15متر گغازه بر بلوار زرند
تماس
محل مهرآباد جنوبی - تهران
رهن
35,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
15 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
15 متر مغازه بر بلوار زرند موقیعت عالی بر خیابان گذر فوق العاده برای تمام مشاغل رهن کامل داده می شود
گزارش مشکل آگهی
15متر گغازه بر بلوار زرند
15متر گغازه بر بلوار زرند15متر گغازه بر بلوار زرند
محل مهرآباد جنوبی - تهران
رهن
35,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
15 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
15 متر مغازه بر بلوار زرند موقیعت عالی بر خیابان گذر فوق العاده برای تمام مشاغل رهن کامل داده می شود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه