20متر مغازه
تماس
محل مراد آباد - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
به منظور انبار یا دفترکار هم اجاره داده می شود
گزارش مشکل آگهی
20متر مغازه
محل مراد آباد - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
به منظور انبار یا دفترکار هم اجاره داده می شود
گزارش مشکل آگهی