200متر قیطریه
تماس
محل قیطریه - تهران
رهن
1,000,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
200متر قیطریه با نور و نقشه عالی
گزارش مشکل آگهی
200متر قیطریه
محل قیطریه - تهران
رهن
1,000,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
200متر قیطریه با نور و نقشه عالی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه