200 قیطریه رهن کامل
تماس
محل قیطریه - تهران
رهن
600,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
200 قیطریه رهن کامل فول باز سازی شده روبرو پارک قیطریه خراسانی
گزارش مشکل آگهی
200 قیطریه رهن کامل
محل قیطریه - تهران
رهن
600,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
200 قیطریه رهن کامل فول باز سازی شده روبرو پارک قیطریه خراسانی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه