200 متر قیطریه روشنایی شرقی، فول امکانات فعال
تماس
محل قیطریه - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
200 متر قیطریه روشنایی شرقی، فول امکانات فعال نور و نقشه بی نظیر
گزارش مشکل آگهی
200 متر قیطریه روشنایی شرقی، فول امکانات فعال
محل قیطریه - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
200 متر قیطریه روشنایی شرقی، فول امکانات فعال نور و نقشه بی نظیر
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه