230متر كلنگي شهرك غرب
تماس
محل شهرک غرب - تهران
رهن
20,000,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
230 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
230متر كلنگي مجوز ساخت
گزارش مشکل آگهی
230متر كلنگي شهرك غرب
محل شهرک غرب - تهران
رهن
20,000,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
230 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
230متر كلنگي مجوز ساخت
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه