55متر 1خواب اجاره دار
تماس
محل ارامنه - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
55 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
1 خواب انباری بازسازی طبقه اول به قیمت 8خیلی خوب
گزارش مشکل آگهی
55متر 1خواب اجاره دار
محل ارامنه - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
55 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
1 خواب انباری بازسازی طبقه اول به قیمت 8خیلی خوب
گزارش مشکل آگهی