55 متری رهن کامل
تماس
محل تهران - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
1 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
55 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
رهن بابت دفتر کار انبار وحتی مجرد واحد دربست بدون مالک و همسایه
گزارش مشکل آگهی
55 متری رهن کامل
محل تهران - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
1 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
55 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
رهن بابت دفتر کار انبار وحتی مجرد واحد دربست بدون مالک و همسایه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه