60 متری تمیز و ارزون
تماس
محل جوزستان - تهران
رهن
65,000,000 تومان
اجاره
800,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
امکانات بالکن پارکینگ . خانه هفته ی دیگه خالی میشود .
گزارش مشکل آگهی
60 متری تمیز و ارزون
محل جوزستان - تهران
رهن
65,000,000 تومان
اجاره
800,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1393
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
امکانات بالکن پارکینگ . خانه هفته ی دیگه خالی میشود .
گزارش مشکل آگهی