60 متری یک خوابه طبقه اول واقع در مجیدیه جنوبی کوچه صالحی بن بست افشین
تماس
محل مجیدیه جنوبی - تهران
رهن
155,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
60 متری یک خوابه طبقه اول واقع در مجیدیه جنوبی کوچه صالحی بن بست افشین دارای حیات خلوت اختصاصی و بالکن سر پوشیده
گزارش مشکل آگهی
60 متری یک خوابه طبقه اول واقع در مجیدیه جنوبی کوچه صالحی بن بست افشین
محل مجیدیه جنوبی - تهران
رهن
155,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1375
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
60 متری یک خوابه طبقه اول واقع در مجیدیه جنوبی کوچه صالحی بن بست افشین دارای حیات خلوت اختصاصی و بالکن سر پوشیده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه