65 متر سند اداری در سهروردی شمالی
تماس
محل سهروردی شمالی - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سهروردی شمالی 65 متر 1خ ط 1 بازسازی کامل شده سند اداری مشاور شما بهروزی 09123177067 مسکن آپادانا 88524000
گزارش مشکل آگهی
65 متر سند اداری در سهروردی شمالی
محل سهروردی شمالی - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سهروردی شمالی 65 متر 1خ ط 1 بازسازی کامل شده سند اداری مشاور شما بهروزی 09123177067 مسکن آپادانا 88524000
گزارش مشکل آگهی