66 متر تک واحدی کرمان بر رویان
تماس
محل مجیدیه - تهران
رهن
110,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
66 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
4 طبقه تک واحدی طبقه سوم انباری بازسازی شده قابل تبدیل تا 100
گزارش مشکل آگهی
66 متر تک واحدی کرمان بر رویان
محل مجیدیه - تهران
رهن
110,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
66 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1382
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
4 طبقه تک واحدی طبقه سوم انباری بازسازی شده قابل تبدیل تا 100
گزارش مشکل آگهی