70 متری چهارم نیروهوایی
تماس
محل پیروزی - تهران
رهن
120,000,000 تومان
اجاره
1,800,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بسیار خوش نقشه بدون هیچ پرتی نورگیر عالی کمد ی واقع در هر دو اتاق خواب بسیار بزرگتر از 70 متر به نظر میرسد فول امکانات
گزارش مشکل آگهی
70 متری چهارم نیروهوایی
محل پیروزی - تهران
رهن
120,000,000 تومان
اجاره
1,800,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بسیار خوش نقشه بدون هیچ پرتی نورگیر عالی کمد ی واقع در هر دو اتاق خواب بسیار بزرگتر از 70 متر به نظر میرسد فول امکانات
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه