75 زیربنا در رستم آباد
تماس
محل رستم آباد - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تمیز و شیک . نقشه اروپایی . بدون سروصدا و مزاحمت همسایه ها . انباری در پشت بام
گزارش مشکل آگهی
75 زیربنا در رستم آباد
محل رستم آباد - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تمیز و شیک . نقشه اروپایی . بدون سروصدا و مزاحمت همسایه ها . انباری در پشت بام
گزارش مشکل آگهی