75 متر در آذربایجان
تماس
محل آذربایجان - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
2,700,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بسیار تمیز نقاشی شده نقشه ی خوب امکانات فول
گزارش مشکل آگهی
75 متر در آذربایجان
75 متر در آذربایجان75 متر در آذربایجان75 متر در آذربایجان75 متر در آذربایجان75 متر در آذربایجان
محل آذربایجان - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
2,700,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بسیار تمیز نقاشی شده نقشه ی خوب امکانات فول
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه