80متر لوکس سازمان برنامه
تماس
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
80,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
80 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
ط۲ روبه آفتاب فول امکانات مناسب سخت پسندان و زوج جوان
گزارش مشکل آگهی
80متر لوکس سازمان برنامه
80متر لوکس سازمان برنامه
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
80,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
80 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
ط۲ روبه آفتاب فول امکانات مناسب سخت پسندان و زوج جوان
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه