85 متر قیطریه میدان ندا
تماس
محل قیطریه - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
85 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
85 متر قیطریه میدان ندا نرسیده به اندرزگو
گزارش مشکل آگهی
85 متر قیطریه میدان ندا
محل قیطریه - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
85 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
85 متر قیطریه میدان ندا نرسیده به اندرزگو
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه