90متر 2خواب خوش نقشه قیمت عالی
تماس
محل شهرک والفجر - تهران
رهن
290,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
توانیر ونک 90متر 2خواب پارکینگ ،انباری ،آسانسور بهترین فرعی آرامش و سکوت مطلق گروه مشاورین مسکن پل براتی 09128607019
گزارش مشکل آگهی
90متر 2خواب خوش نقشه قیمت عالی
90متر 2خواب خوش نقشه قیمت عالی90متر 2خواب خوش نقشه قیمت عالی90متر 2خواب خوش نقشه قیمت عالی90متر 2خواب خوش نقشه قیمت عالی
محل شهرک والفجر - تهران
رهن
290,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
توانیر ونک 90متر 2خواب پارکینگ ،انباری ،آسانسور بهترین فرعی آرامش و سکوت مطلق گروه مشاورین مسکن پل براتی 09128607019
گزارش مشکل آگهی