92 متر سند اداری بر اشرفی اصفهانی تابلو خور
تماس
محل پونک - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
4,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
92 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک واحد اداری بمتراژ 92 متر مربع طبقه همکف با سند اداری مناسب آژانس ها ٬ دفاتر ٬ شرکتها٬ پزشکان و سالن آرایش و سایر مشاغل اداری
گزارش مشکل آگهی
92 متر سند اداری بر اشرفی اصفهانی تابلو خور
محل پونک - تهران
رهن
150,000,000 تومان
اجاره
4,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
92 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک واحد اداری بمتراژ 92 متر مربع طبقه همکف با سند اداری مناسب آژانس ها ٬ دفاتر ٬ شرکتها٬ پزشکان و سالن آرایش و سایر مشاغل اداری
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه