آبسرد پزشکان خلیج فارس
تماس
محل دماوند - تهران
قیمت
510,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,020,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
500 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
آبسرد پزشکان خیابان خلیج فارس کوچه طبیعت ۵۰۰متر زمین مشجر با بر و ابعاد عالی محصور شده سند تک برگی بدون واسطه ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مقطوع
گزارش مشکل آگهی
آبسرد پزشکان خلیج فارس
محل دماوند - تهران
قیمت
510,000,000 تومان
متراژ‌
500 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
آبسرد پزشکان خیابان خلیج فارس کوچه طبیعت ۵۰۰متر زمین مشجر با بر و ابعاد عالی محصور شده سند تک برگی بدون واسطه ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مقطوع
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه