آپارتمان تک واحدی دارای قدرالسهم
تماس
محل دروس - تهران
قیمت
1,520,000,000 تومان
قیمت هر متر
23,750,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
64 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1372
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
کامل بازسازی شده،دارای ٢٠ مترحیاط،٣طبقه تک واحدی،دارای قدرالسهم زمین
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان تک واحدی دارای قدرالسهم
آپارتمان تک واحدی دارای قدرالسهمآپارتمان تک واحدی دارای قدرالسهمآپارتمان تک واحدی دارای قدرالسهم
محل دروس - تهران
قیمت
1,520,000,000 تومان
متراژ‌
64 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1372
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
کامل بازسازی شده،دارای ٢٠ مترحیاط،٣طبقه تک واحدی،دارای قدرالسهم زمین
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه