آپارتمان شیک در پیروزی با پارکینگ
تماس
محل پیروزی - تهران
قیمت
550,000,000 تومان
قیمت هر متر
11,458,333 تومان
وام دارد
متراژ‌
48 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
48متر آپارتمان دارای پارکینگ بزرگ 140میلیون تومان وام قابل انتقال زیرقیمت منطقه
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان شیک در پیروزی با پارکینگ
آپارتمان شیک در پیروزی با پارکینگآپارتمان شیک در پیروزی با پارکینگآپارتمان شیک در پیروزی با پارکینگآپارتمان شیک در پیروزی با پارکینگآپارتمان شیک در پیروزی با پارکینگ
محل پیروزی - تهران
قیمت
550,000,000 تومان
متراژ‌
48 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
48متر آپارتمان دارای پارکینگ بزرگ 140میلیون تومان وام قابل انتقال زیرقیمت منطقه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه