آپارتمان فاز۱۱ پردیس۹۰متر
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
230,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,643,678 تومان
وام ندارد
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز۱۱پردیس ۸۷متر زدن ۴و۵ اجاره چند مورد موجوده موسوی۰۹۱۲۲۳۸۷۷۱۴
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان فاز۱۱ پردیس۹۰متر
آپارتمان فاز۱۱ پردیس۹۰مترآپارتمان فاز۱۱ پردیس۹۰متر
محل پردیس - تهران
قیمت
230,000,000 تومان
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز۱۱پردیس ۸۷متر زدن ۴و۵ اجاره چند مورد موجوده موسوی۰۹۱۲۲۳۸۷۷۱۴
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه