آپارتمان.فردوس غرب.لاله جنوبی
آگهی فوری
تماس
محل سازمان برنامه - تهران
قیمت
730,000,000 تومان
قیمت هر متر
15,208,333 تومان
وام دارد
متراژ‌
48 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1373
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فروش فوری آپارتمان شخصی بازسازی شده
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان.فردوس غرب.لاله جنوبی
آپارتمان.فردوس غرب.لاله جنوبیآپارتمان.فردوس غرب.لاله جنوبیآپارتمان.فردوس غرب.لاله جنوبیآپارتمان.فردوس غرب.لاله جنوبی
آگهی فوری
محل سازمان برنامه - تهران
قیمت
730,000,000 تومان
متراژ‌
48 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1373
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فروش فوری آپارتمان شخصی بازسازی شده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه