آپارتمان فروشی هروی
تماس
محل هروی - تهران
قیمت
1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر
17,460,317 تومان
وام ندارد
متراژ‌
63 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
واحد فول بازسازی شده
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان فروشی هروی
آپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هرویآپارتمان فروشی هروی
محل هروی - تهران
قیمت
1,100,000,000 تومان
متراژ‌
63 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
واحد فول بازسازی شده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه