آپارتمان مسکن مهر شهر جدید پردیس تهران فاز ١١
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
370,000,000 تومان
قیمت هر متر
4,743,590 تومان
وام دارد
متراژ‌
78 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
شهر جدید پردیس تهران مسکن مهر فاز ١١ زون ٥ بلوک ٨٥ طبقه ٥ شمال غربی ضامن کلید دفترچه ٥برگی مراحل ضمانت طى گردیده
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان مسکن مهر شهر جدید پردیس تهران فاز ١١
محل پردیس - تهران
قیمت
370,000,000 تومان
متراژ‌
78 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
شهر جدید پردیس تهران مسکن مهر فاز ١١ زون ٥ بلوک ٨٥ طبقه ٥ شمال غربی ضامن کلید دفترچه ٥برگی مراحل ضمانت طى گردیده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه