آپارتمان واقع در بهار شیراز کوچه طبا
تماس
محل بهار - تهران
قیمت
1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر
14,333,333 تومان
وام ندارد
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
کاملا باز سازی شده و ۴۰ متر حیاط اختصاصی و انباری در اشپزخانه
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان واقع در بهار شیراز کوچه طبا
آپارتمان واقع در بهار شیراز کوچه طباآپارتمان واقع در بهار شیراز کوچه طباآپارتمان واقع در بهار شیراز کوچه طباآپارتمان واقع در بهار شیراز کوچه طباآپارتمان واقع در بهار شیراز کوچه طبا
محل بهار - تهران
قیمت
1,290,000,000 تومان
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
کاملا باز سازی شده و ۴۰ متر حیاط اختصاصی و انباری در اشپزخانه
گزارش مشکل آگهی