آپارتمان کلید نخورده دولتخواه 87 متر
تماس
محل دولتخواه - تهران
قیمت
5,200,000 تومان
قیمت هر متر
59,770 تومان
وام ندارد
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
خام کلید نخورده فوری فروشی قیمت تفاهمی
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان کلید نخورده دولتخواه 87 متر
آپارتمان کلید نخورده دولتخواه 87 متر
محل دولتخواه - تهران
قیمت
5,200,000 تومان
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
خام کلید نخورده فوری فروشی قیمت تفاهمی
گزارش مشکل آگهی