آپارتمان کیکاووس(دولت)۱۵۵متر
تماس
محل قیطریه - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
155 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1374
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۱۵۵ متر کیکاووس ۳ طبقه ۳ واحدی خوش نقشه - پر نور - ۸۰ متر قدرالسهم سند شخصی تک برگ مشاور منطقه دولت:(اکبری) ۰۹۳۳۲۷۲۱۵۲۵
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان کیکاووس(دولت)۱۵۵متر
آپارتمان کیکاووس(دولت)۱۵۵مترآپارتمان کیکاووس(دولت)۱۵۵مترآپارتمان کیکاووس(دولت)۱۵۵مترآپارتمان کیکاووس(دولت)۱۵۵مترآپارتمان کیکاووس(دولت)۱۵۵متر
محل قیطریه - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
155 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1374
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۱۵۵ متر کیکاووس ۳ طبقه ۳ واحدی خوش نقشه - پر نور - ۸۰ متر قدرالسهم سند شخصی تک برگ مشاور منطقه دولت:(اکبری) ۰۹۳۳۲۷۲۱۵۲۵
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه