اسانسور و پارکینگ دار است
تماس
محل دربند - تهران
قیمت
25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
337,837,838 تومان
وام ندارد
متراژ‌
74 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
74 متری لب خیابون . داخل فرعی نیست . نزدیک بازار خرید . ملک دست مستاجر است تا پایان آبان 98
گزارش مشکل آگهی
اسانسور و پارکینگ دار است
محل دربند - تهران
قیمت
25,000,000,000 تومان
متراژ‌
74 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
74 متری لب خیابون . داخل فرعی نیست . نزدیک بازار خرید . ملک دست مستاجر است تا پایان آبان 98
گزارش مشکل آگهی