امامزاده حسن 12متر
تماس
محل امام زاده حسن - تهران
قیمت
360,000,000 تومان
قیمت هر متر
30,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
12 متر دارای سرقفلی پاساژ پردیس برق اب تلفن کوچه خردپی پر رفت آمدترین کوچه امامزاده حسن پاخور مغازه عالی دارای مشتری ثابت فروش بعلت مهاجرت
گزارش مشکل آگهی
امامزاده حسن 12متر
امامزاده حسن 12مترامامزاده حسن 12مترامامزاده حسن 12مترامامزاده حسن 12مترامامزاده حسن 12مترامامزاده حسن 12متر
محل امام زاده حسن - تهران
قیمت
360,000,000 تومان
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
12 متر دارای سرقفلی پاساژ پردیس برق اب تلفن کوچه خردپی پر رفت آمدترین کوچه امامزاده حسن پاخور مغازه عالی دارای مشتری ثابت فروش بعلت مهاجرت
گزارش مشکل آگهی