اپارتمان المپیک۱۳۶
تماس
محل تهران - تهران
قیمت
1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر
13,602,941 تومان
وام ندارد
متراژ‌
136 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
خانه محکم ومقاوم از عکس معلومه قیمت گذاشتم سوال الکی نفرمایید
گزارش مشکل آگهی
اپارتمان المپیک۱۳۶
اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶اپارتمان المپیک۱۳۶
محل تهران - تهران
قیمت
1,850,000,000 تومان
متراژ‌
136 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
خانه محکم ومقاوم از عکس معلومه قیمت گذاشتم سوال الکی نفرمایید
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه