اپارتمان ۴۲ متری نیرو هوایی
تماس
محل نیرو هوایی - تهران
قیمت
450,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,714,286 تومان
وام ندارد
متراژ‌
42 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
طبقه سوم ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ در رهن مستاجر
گزارش مشکل آگهی
اپارتمان ۴۲ متری نیرو هوایی
اپارتمان ۴۲ متری نیرو هواییاپارتمان ۴۲ متری نیرو هواییاپارتمان ۴۲ متری نیرو هوایی
محل نیرو هوایی - تهران
قیمت
450,000,000 تومان
متراژ‌
42 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
طبقه سوم ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ در رهن مستاجر
گزارش مشکل آگهی