اپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیون
تماس
محل صفا - تهران
قیمت
840,000,000 تومان
قیمت هر متر
14,000,000 تومان
وام دارد
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
اپاتمان فروشی باموقیت عالی
گزارش مشکل آگهی
اپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیون
اپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیوناپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیوناپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیوناپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیوناپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیوناپارنمان 60-80 -90 متری قیمت متری 14 میلیون
محل صفا - تهران
قیمت
840,000,000 تومان
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
اپاتمان فروشی باموقیت عالی
گزارش مشکل آگهی