بازار مبل نعمت ابادملگیت خانه شمالی کوچه دوسرباز ۳طبقه
تماس
محل نعمت آباد - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
12,745,098 تومان
وام ندارد
متراژ‌
102 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1390
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مشرف به بازار مبل شهید کاظمی همکف مناسب انبار مبل ۲طبقه مجزا مسکونی باز سازی شده کوچه۸متری زیر قیمت ورثه واگذار شده به یک نفر از ورثه
گزارش مشکل آگهی
بازار مبل نعمت ابادملگیت خانه شمالی کوچه دوسرباز ۳طبقه
محل نعمت آباد - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
متراژ‌
102 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1390
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مشرف به بازار مبل شهید کاظمی همکف مناسب انبار مبل ۲طبقه مجزا مسکونی باز سازی شده کوچه۸متری زیر قیمت ورثه واگذار شده به یک نفر از ورثه
گزارش مشکل آگهی