باغستان باغ باغچه داخل شهرک
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,400,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
5000 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
اب ، برق ، ، داخل شهرک ،. سند تکبرگ ، ششدانگ ، استثنایی ، اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
باغستان باغ باغچه داخل شهرک
باغستان باغ  باغچه داخل شهرک
محل شهریار - تهران
قیمت
7,000,000,000 تومان
متراژ‌
5000 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
اب ، برق ، ، داخل شهرک ،. سند تکبرگ ، ششدانگ ، استثنایی ، اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه