باغچه زمین زیر قیمت فوری
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
100,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
10000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
باغچه از ۱۰۰۰متری تا بالا زمین از ۱۰۰۰متری تا هکتاری با اب برق دیوار زیر قیمت فوری
گزارش مشکل آگهی
باغچه زمین زیر قیمت فوری
محل رباط کریم - تهران
قیمت
100,000,000 تومان
متراژ‌
10000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
باغچه از ۱۰۰۰متری تا بالا زمین از ۱۰۰۰متری تا هکتاری با اب برق دیوار زیر قیمت فوری
گزارش مشکل آگهی