باغچه مناسب سرمایه گذاری و تفریح
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
300,000,000 تومان
قیمت هر متر
300,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
هزار متر باغی واقع در فرارت-شهریار ، با نقشه utm تایید شده. مجهز به آبیاری قطره ای ، تانکر ۱۰،۰۰۰ لیتری ، نهال های دو و سه ساله سرویس بهداشتی و چاه ، محصور با سیم خاردار آب، برق ، گاز سر کوچه موقعیت عالی (اولین کوچه بعد از آبادی).
گزارش مشکل آگهی
باغچه مناسب سرمایه گذاری و تفریح
باغچه مناسب سرمایه گذاری و تفریح
محل شهریار - تهران
قیمت
300,000,000 تومان
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
هزار متر باغی واقع در فرارت-شهریار ، با نقشه utm تایید شده. مجهز به آبیاری قطره ای ، تانکر ۱۰،۰۰۰ لیتری ، نهال های دو و سه ساله سرویس بهداشتی و چاه ، محصور با سیم خاردار آب، برق ، گاز سر کوچه موقعیت عالی (اولین کوچه بعد از آبادی).
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه