باغچه گیلاوند 350متر
تماس
محل تهرانپارس شرقی - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,714,286 تومان
وام ندارد
متراژ‌
350 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۵۰ سند ششدانگ. مراء گیلاوند. دور با بنای قدیمی زیبا
گزارش مشکل آگهی
باغچه گیلاوند 350متر
محل تهرانپارس شرقی - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
متراژ‌
350 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۵۰ سند ششدانگ. مراء گیلاوند. دور با بنای قدیمی زیبا
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه