باغ انزها زرین دشت
تماس
محل فردوسی - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
652 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سلام باغ در بهترین اب هوا ٩٠ کیلومتری تهران با درختان گردو 10عدد قدیمی پر بارده و... بر باغ ١٥ دارای لوله کشی اب شرب گاز برق که پای زمین هست دارای نهر اب کشاورزی که هر روز از باغ رد میشود در اختیار میباشد ،بسیار مناسب برای سرمایه گذازی کوتاه مدت سند شش دانگ تک برگی با تشکر از
گزارش مشکل آگهی
باغ انزها زرین دشت
محل فردوسی - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
652 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سلام باغ در بهترین اب هوا ٩٠ کیلومتری تهران با درختان گردو 10عدد قدیمی پر بارده و... بر باغ ١٥ دارای لوله کشی اب شرب گاز برق که پای زمین هست دارای نهر اب کشاورزی که هر روز از باغ رد میشود در اختیار میباشد ،بسیار مناسب برای سرمایه گذازی کوتاه مدت سند شش دانگ تک برگی با تشکر از
گزارش مشکل آگهی