باغ ویلا ۱۱۳۰ متری در نزدیکی مرکز شهرشهریار
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
770,000,000 تومان
قیمت هر متر
681,416 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1130 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
#شما لایق بهترین ها هستید# بهترین دسترسی ب مکان های عمومی* بهترین دسترسی ب مرکز شهر شهریار* _درختان میوه مثمر _دارای انواع درختان هرفصل _پایان کار جهاد کشاورزی _دارای بنا۱۰۰متری _دارای اتاق سریداری۶۰ متری _خیابان کشی شده _ها بلند ودارای حفاظ _نما سنگ _دارای توالت فرنگی و ایرانی دارای بهر ب طول ۳۰ متر _مستطیل شکل _اب موتور ۱ ساعت ***زیر قیمت منطقه*** ۷۷۰م کمالی۰۹۳۷۹۵۵۱۲۰۹
گزارش مشکل آگهی
باغ ویلا ۱۱۳۰ متری در نزدیکی مرکز شهرشهریار
باغ ویلا ۱۱۳۰ متری در  نزدیکی مرکز شهرشهریار
محل شهریار - تهران
قیمت
770,000,000 تومان
متراژ‌
1130 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
#شما لایق بهترین ها هستید# بهترین دسترسی ب مکان های عمومی* بهترین دسترسی ب مرکز شهر شهریار* _درختان میوه مثمر _دارای انواع درختان هرفصل _پایان کار جهاد کشاورزی _دارای بنا۱۰۰متری _دارای اتاق سریداری۶۰ متری _خیابان کشی شده _ها بلند ودارای حفاظ _نما سنگ _دارای توالت فرنگی و ایرانی دارای بهر ب طول ۳۰ متر _مستطیل شکل _اب موتور ۱ ساعت ***زیر قیمت منطقه*** ۷۷۰م کمالی۰۹۳۷۹۵۵۱۲۰۹
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه