باغ چهار دیواری مشجر دهشاد پایین
تماس
محل شهرک شریعتی - تهران
قیمت
680,000,000 تومان
قیمت هر متر
800,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
850 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند ششدانگ تکبرگ عرصه و اعیان،چهار ی شده، مشجر و دارای درختان میوه مثمر، 850 متر مربع، دارای محوطه خالی مناسب جهت ساخت بنا و استخر، داری تانکر آب هوایی، در حال اخذ برق، داری دفترچه آب جهت آبیاری کشاورزی،آدرس ملک اتوبان تهران ساوه ، بعد از اولین عوارضی ، ورودی دهشاد مجتمع باغستان دهشاد،تخفیف به خریدار واقعی معاوضه با ملک یا آپارتمان و خودرو
گزارش مشکل آگهی
باغ چهار دیواری مشجر دهشاد پایین
محل شهرک شریعتی - تهران
قیمت
680,000,000 تومان
متراژ‌
850 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند ششدانگ تکبرگ عرصه و اعیان،چهار ی شده، مشجر و دارای درختان میوه مثمر، 850 متر مربع، دارای محوطه خالی مناسب جهت ساخت بنا و استخر، داری تانکر آب هوایی، در حال اخذ برق، داری دفترچه آب جهت آبیاری کشاورزی،آدرس ملک اتوبان تهران ساوه ، بعد از اولین عوارضی ، ورودی دهشاد مجتمع باغستان دهشاد،تخفیف به خریدار واقعی معاوضه با ملک یا آپارتمان و خودرو
گزارش مشکل آگهی