باغ ۴۷۵متر کردزار سند عرصه و عیان
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
475 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۴۷۵متر باغ با درختان قدیمی و. مثمر سند وکالت از. سند مادر عرصه و عیان سهمیه آب کشاورزی دائم آب مصرفی از کنتور مالک هستم بدون واسطه
گزارش مشکل آگهی
باغ ۴۷۵متر کردزار سند عرصه و عیان
محل شهریار - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
475 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۴۷۵متر باغ با درختان قدیمی و. مثمر سند وکالت از. سند مادر عرصه و عیان سهمیه آب کشاورزی دائم آب مصرفی از کنتور مالک هستم بدون واسطه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه