برجهای۳۰طبقه چیتگر
تماس
محل چیتگر - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
115 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
برجهای ۲۰طبقه چیتگر متراژاز۷۰متری الی ۵۰۰متری موجوده
گزارش مشکل آگهی
برجهای۳۰طبقه چیتگر
برجهای۳۰طبقه چیتگربرجهای۳۰طبقه چیتگربرجهای۳۰طبقه چیتگر
محل چیتگر - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
115 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
برجهای ۲۰طبقه چیتگر متراژاز۷۰متری الی ۵۰۰متری موجوده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه