جشنواره ٧٠ متر
تماس
محل تهران پارس - تهران
قیمت
690,000,000 تومان
قیمت هر متر
9,857,143 تومان
وام ندارد
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1386
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تهرانپارس جشنواره در بهترین فرعى. دسترسى به مترو ٧٠ متر ٢ خواب. طبقه ٣ داراى پارکینگ وانبارى. ١٣ سال ساخت بازسازى شده کامل. (زیر زیر قیمت منطقه ) مشاور شما آذرى : ٠٩١٢٥٥٧٩٤١٧. در صورت همکارى با مشاورین کمیسیون یکطرفه پرداخت میگردد
گزارش مشکل آگهی
جشنواره ٧٠ متر
محل تهران پارس - تهران
قیمت
690,000,000 تومان
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1386
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تهرانپارس جشنواره در بهترین فرعى. دسترسى به مترو ٧٠ متر ٢ خواب. طبقه ٣ داراى پارکینگ وانبارى. ١٣ سال ساخت بازسازى شده کامل. (زیر زیر قیمت منطقه ) مشاور شما آذرى : ٠٩١٢٥٥٧٩٤١٧. در صورت همکارى با مشاورین کمیسیون یکطرفه پرداخت میگردد
گزارش مشکل آگهی