جمهورى باستان
تماس
محل جمهوری - تهران
قیمت
470,000,000 تومان
قیمت هر متر
9,400,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
بهترین گزینه برای سرمایه گذاری محیط دنج و ارام داری بالکن و انباری طبقه ٤ بدون اسانسور فاصله تا مترو ٥ دقیقه پول لازم فورى فروشی
گزارش مشکل آگهی
جمهورى باستان
محل جمهوری - تهران
قیمت
470,000,000 تومان
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
بهترین گزینه برای سرمایه گذاری محیط دنج و ارام داری بالکن و انباری طبقه ٤ بدون اسانسور فاصله تا مترو ٥ دقیقه پول لازم فورى فروشی
گزارش مشکل آگهی