خانه کلنگی ۲_۵ طبقه
تماس
محل نظام آباد - تهران
قیمت
1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
13,698,630 تومان
وام ندارد
متراژ‌
73 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۷۳ مترمربع در دو طبقه مجزا بهترین موقعیت جهت ساخت و ساز بر ۵/۵ گذر ۸
گزارش مشکل آگهی
خانه کلنگی ۲_۵ طبقه
محل نظام آباد - تهران
قیمت
1,000,000,000 تومان
متراژ‌
73 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۷۳ مترمربع در دو طبقه مجزا بهترین موقعیت جهت ساخت و ساز بر ۵/۵ گذر ۸
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه